Veneer Nu tự nhiên gỗ Óc Chó mặt bàn đặc biệt  kt: 1160*1710 mm  - VN 10

Veneer Nu tự nhiên gỗ Óc Chó mặt bàn đặc biệt kt: 1160*1710 mm - VN 10

Giá: 4.000 K
Veneer Nu Gỗ Óc Chó Walnut khối lớn
 Nu gỗ Quả Hồ Đào - Óc Chó - Walnut
MS: VN.10
Kích thước: 1160*1710*0.6 mm