Veneer lát cắt thân gỗ đường kính 600 đến 800mm - VN 60

Veneer lát cắt thân gỗ đường kính 600 đến 800mm - VN 60

Giá: 500 K
Veneer lát cắt thân gỗ kỹ thuật đế vải
MS: VN.60
Kích thước: 800*700*0.45 mm