Veneer gỗ Ebony Đen và Trắng vân núi  kt:1250*2500mm

Veneer gỗ Ebony Đen và Trắng vân núi kt:1250*2500mm

Giá: 950 K