Nẹp chỉ bóng vân gỗ

Nẹp chỉ bóng vân gỗ

Giá: 35 K
Kích thước 22 x 1 (mm)
Độ dài cuộn 100 (m)
Mài sắc theo Cataloque có sẵn