Nẹp chỉ 3D cao cấp

Nẹp chỉ 3D cao cấp

Giá: 25 K
Kích thước 22 x 1 (mm)
Độ dài cuộn 100 (m)
Mài sắc theo Cataloque có sẵn