Ứng dụng

Keo phun chịu nhiệt ứng dụng cho dán gỗ, laminate, Acrylic, veneer, WPB S8, Mika cho ngành nội thất và ngoại thất, trang trí, quảng cáo.

25/10/2017KevinDo