Bộ nâng hạ tiếp ván và ra phôi tự động

Bộ nâng hạ tiếp ván và ra phôi tự động

Giá: 120.000 K